1. Sotatsu

  Sotatsu (egentligen Tawaraya Sōtatsu), död 1643, japansk målare, kalligraf och designer.
 2. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 3. sot

  sot, i allmänt språkbruk en substans som oavsiktligt uppstår vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 4. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.
 5. sotare

  sotare, annan benämning på skorstensfejare.
 6. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.
 7. fonograf

  fonograf, anordning för mekanisk registrering och reproduktion av ljud med hjälp av en cylindrisk bärare.
 8. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 9. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 10. Ptolemaios I Soter

  Ptolemaios I Soter, född 367/366, död 283 f.Kr., makedonsk adelsman, en av diadokerna, grundare av det ptolemeiska riket.