1. sovra

  sovra [så`v-] verb ~de ~t ORDLED: sovr-ar SUBST.: sovrande, sovring
  Svensk ordbok
 2. Pusha

  Pusha, webbaserad tjänst för spridning av länkar genom värdering, lanserad 2006 som Sovrat, nuvarande namn sedan 2007.
 3. Gunnar Björling

  Björling, Gunnar, född 31 maj 1887, död 11 juli 1960, finlandssvensk författare; jämför släktartikel Björling.
 4. utmönstra

  u`tmönstra verb ~de ~t ORDLED: ut--mönstr-ar SUBST.: utmönstrande, utmönstring
  Svensk ordbok
 5. sålla

  såll`a verb ~de ~t ORDLED: såll-ar SUBST.: sållande, sållning
  Svensk ordbok
 6. vaska

  vas`ka verb ~de ~t ORDLED: vask-ar SUBST.: vaskande, vaskning
  Svensk ordbok