1. Gunnar Björling

  Björling, Gunnar, född 31 maj 1887, död 11 juli 1960, finlandssvensk författare; jämför släktartikel Björling.
 2. sovra

  sovra [så`v-] verb ~de ~t ORDLED: sovr-ar SUBST.: sovrande, sovring
  Svensk ordbok
 3. Pusha

  Pusha, webbaserad tjänst för spridning av länkar genom värdering, lanserad 2006 som Sovrat, nuvarande namn sedan 2007.
 4. utmönstra

  u`tmönstra verb ~de ~t ORDLED: ut--mönstr-ar SUBST.: utmönstrande, utmönstring
  Svensk ordbok
 5. sålla

  såll`a verb ~de ~t ORDLED: såll-ar SUBST.: sållande, sållning
  Svensk ordbok
 6. vaska

  vas`ka verb ~de ~t ORDLED: vask-ar SUBST.: vaskande, vaskning
  Svensk ordbok