1. sovstad

  sovstad, benämning på de förorter utanför den centrala stadsbebyggelsen som i större omfattning växte fram i samband med den ökande urbaniseringen på 1950-talet.
 2. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 3. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 4. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 5. kattdjur

  kattdjur är en familj rovdjur med cirka 40 arter.
 6. giraff

  giraff är världens högsta djur, nästan 6 meter hög.
 7. sälar

  sälar är namn på en grupp stora däggdjur som är anpassade till ett liv i och vid vatten.
 8. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.
 9. papegojor

  papegojor, Psittacidae, den enda familjen papegojfåglar (ibland betraktas dock kakaduor och loripapegojor som separata familjer, Cacatuidae respektive Loriidae).
 10. lunga

  lunga är det organ i kroppen vi andas med.