1. spädbarnsdödlighet

  spädbarnsdödlighet, mått på antalet barn som dör innan de fyller ett år.
 2. spädbarnsperioden

  spädbarnsperioden, spädbarnsåldern, den period av människans liv som omfattar tiden från födelsen upp till ett års ålder.
 3. spädbarnsdöd

  spädbarnsdöd, plötslig spädbarnsdöd, engelska sudden infant death syndrome ( SIDS), att ett tidigare friskt spädbarn plötsligt och oväntat avlider och varken barnets föregående hälsotillstånd, situationen vid dödsfallet eller obduktionen kan förklara dödsfallet.
 4. spädbarnshem

  spädbarnshem, före 1982 benämning på barnhem för spädbarn som inte åtföljdes av sina mödrar, numera ersatt av andra vårdformer.
 5. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 6. späd

  späd adj. spätt
  Svensk ordbok
 7. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.
 8. spädbarnskläder

  spädbarnskläder, annan benämning på babykläder.
 9. spädbarnsmassage

  spädbarnsmassage, form av massage.
 10. finanspolitik

  finanspolitik, förändringar i statens inkomster och utgifter som via statsbudgeten vidtas i syfte att påverka samhällsekonomin, t.ex. att sänka eller höja skatter och bidrag.