1. spärr

  spärr, att fälla alla tio käglor i bowling med två slag.
 2. spärr

  spärr subst. ~en ~ar ORDLED: spärr-en
  Svensk ordbok
 3. spärr- och hakklättrare

  spärr- och hakklättrare, se klätterväxter.
 4. spärrad stil

  spärrad stil, detsamma som spärrning.
 5. spärrad sättning

  spärrad sättning, av ord eller text, se spärrning.
 6. spärrat konto

  spärrat konto, bankkonto utan fritt förfogande för innehavaren, t.ex. därför att innestående medel utgör säkerhet för kredit eller är beroende av legala restriktioner, t.ex. överförmyndarspärr för omyndigs konto.
 7. spärrning

  spärrning, spärrad stil, grafisk term för likformig ökning av avstånden mellan de satta tecknen: s p ä r r n i n g.
 8. spärrskikt

  spärrskikt, utarmningsområde, bristområde, inom elektroniken benämning på det område som finns i övergången mellan p- och n-dopade områden i halvledarkomponenter, s.k. pn-övergångar.
 9. spärrdifferential

  spärrdifferential, speciell variant av differential av typ planetväxel i fordon för lika fördelning av drivkraften till höger och vänster fordonssida, där denna fördelningsverkan kan sättas ur spel av en speciell broms eller spärrmekanism.
 10. spärrkonto

  spärrkonto, under åren 1955–90 konto i Riksbanken.