1. spätta

  spätt`a subst. ~n spättor ORDLED: spätt-an
  Svensk ordbok
 2. spättor

  spättor, annat namn på familjen flundrefiskar.
 3. plasmavolym

  plasmavolym, den del, ca 55 %, av blodvolymen som inte består av blodkroppar.
 4. infantil

  infantil (latin infantilis ’barnslig’, av infans ’(spätt) barn’, se vidare infant), barnslig, omogen; inom medicinen term som anger att en sjukdom huvudsakligen förekommer hos spädbarn, t.ex. infantil spasm.
 5. vodka

  vodka, ursprungligen ryskt, okryddat brännvin med ca 40 volymprocent alkohol, tillverkat av säd eller potatis.
 6. infant

  infant, hederstitel på Pyreneiska halvön för monarkens legitima söner med undantag för tronföljaren; motsvarande titel för monarkens dotter, liksom för makan till infant, är infantinna.
 7. nödbröd

  nödbröd, surrogat för bröd av spannmål under perioder av missväxt, har i Sverige främst utgjorts av barkbröd, men mycket annat har använts att dryga ut mjölet med, t.ex. agnar, finskuren hackelse, islandslav (”brödmossa”), sälg- och lindlöv, kvickrots- och missnerötter, spätt gräs, årsskott av ljung och tall (”tallstrunt”), hasselknopp, frön av bl.a. mannagräs och syra (Rumex), ek- och bokollon, och även animaliska ämnen som fiskrom och malda kreatursben.
 8. flundrefiskar

  flundrefiskar, spättor , flundror, Pleuronectidae, familj plattfiskar med ca 100 huvudsakligen marina arter.
 9. kemisk krigföring

  kemisk krigföring, C-krigföring, innebär att kemiska stridsmedel avsiktligt sprids vid konflikter för att genom giftverkan skada människor, djur eller växter, eller för att tvinga fram skyddsåtgärder (C-skydd).
 10. Scovilleskalan

  Scovilleskalan, skala med enheten 1 scovillegrad för att ange upplevd hetta hos födoämnen, särskilt chilipeppar.