1. spå

  spå verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: spående
  Svensk ordbok
 2. spårelement

  spårelement, grundämne som förekommer i låg koncentration i ett prov, vanligtvis under 0,01 %.
 3. spårbyteståg

  spårbyteståg, utrustning för spårbyte bestående av spårbytesmaskin, sliperstransportvagnar och dragfordon (lok).
 4. spårring

  spårring, maskinelement för axiell låsning på axlar och i hål.
 5. spånbrytare

  spånbrytare, spånformare, anordning på ett skärande verktyg som bryter ner spån till hanterlig längd.
 6. spårsnöjakt

  spårsnöjakt, jakt bedriven i lös snö, som underlättar för jägaren att se var viltet finns och följa djurens förflyttningar, vare sig jakten sker med hjälp av hund eller som smyg-, tryck- eller klappjakt.
 7. spårskruv

  spårskruv, benämning på den familj av maskin-, trä- och plåtskruv som monteras och demonteras med plattskruvmejsel, för vilken det finns ett radiellt diametralt spår i skruvhuvudet.
 8. spårjodprov

  spårjodprov, medicinsk undersökning där man mäter upptaget av en dos radioaktivt jod, vanligen jod-131, i sköldkörteln.
 9. spår

  spår, anläggning för trafik på räls.
 10. spårvidd

  spårvidd, avståndet mellan rälernas innerkanter i ett järnvägsspår.