1. spöklik

  spö`klik adj. ~t ORDLED: spök--lik
  Svensk ordbok
 2. Giorgio de Chirico

  Chirico, Giorgio de, 1888–1978, italiensk målare, bror till Alberto Savinio.
 3. teleportering

  teleportering, fenomen som innebär att ett föremål först befinner sig på en plats men senare på en annan plats utan att färdas däremellan.
 4. hoptvinning

  hoptvinning, engelska entanglement, tyska Verschränkung, sammanflätning, kvantmekaniskt fenomen som innebär att två atomära föremål (som atomer, elektroner och fotoner) är så nära förenade med varandra att de enskilda föremålen inte kan beskrivas var för sig utan att beakta det andra.

 5. Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxen

  Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxen, EPR-paradoxen, tankeexperiment som berör begreppsmässiga frågor i grundläggande atomfysik, uppkallat efter fysikerna Albert Einstein, Boris Podolsky ( 1896–1966) och Nathan Rosen ( 1909–95).
 6. Nora Gomringer

  Gomringer, Nora, född 1980, schweizisk (tyskspråkig) författare, dotter till Eugen Gomringer.
 7. sphynx

  sphynx, tidigare sfinx, kanadensisk kattras.
 8. skrothög

  skro`thög subst. ~en ~ar ORDLED: skrot--hög-en
  Svensk ordbok
 9. fosforescens

  fosforescens [-ʃen´s (ljust sj-ljud) el. -sen´s] subst. ~en ORDLED: fosf-or-esc-ens-en
  Svensk ordbok
 10. gravvalv

  gra`vvalv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grav--valv-et
  Svensk ordbok