1. spörja

  spör`ja verb sporde sport, pres. spörjer, pres. pass. spörs el. spörj(e)s ORDLED: spörj-er SUBST.: spörjande
  Svensk ordbok
 2. tyska

  tyska är det språk som talas i Tyskland men också i Österrike och stora delar av Schweiz.
 3. sport

  sport se spörja
  Svensk ordbok
 4. sporde

  sporde se spörja
  Svensk ordbok
 5. spörsmål

  spörsmål [spörs´- el. spörs`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spörs--mål-et
  Svensk ordbok
 6. förspörja

  förspör´ja verb försporde försport, pres. förspörjer ORDLED: för-spörj-er SUBST.: förspörjande
  Svensk ordbok
 7. spår

  spår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spår-et
  Svensk ordbok