1. spak

  1spak subst. ~en ~ar ORDLED: spak-en
  Svensk ordbok
 2. spak

  2spak adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. spakna

  spakna, bli spak(are).
 4. spaka

  spa`ka verb ~de ~t ORDLED: spak-ar SUBST.: spakande
  Svensk ordbok
 5. skinnerbox

  skinnerbox, apparatur för studium av inlärning hos försöksdjur, konstruerad i början på 1930-talet av B.F. Skinner.
 6. räknemaskin

  räknemaskin, mekanisk eller elektromekanisk apparat för beräkning.
 7. flygning

  flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.
 8. Irving Berlin

  Berlin, Irving, egentligen Izrail Bejlin, 1888–1989, amerikansk populärmusikkompositör av rysk-judisk härkomst.
 9. tändare

  tändare är en apparat som ger ifrån sig en liten eldslåga som man kan tända något annat med.
 10. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.