1. spannmål

  spannmål, säd, gemensamt namn på sädesslagens mogna frukter, i första hand kärnor av stråsädesslagen; spannmål avsedd för förmalning benämns ofta kvarnspannmål.
 2. spannmål

  spann`mål subst. ~en ORDLED: spann--mål-en
  Svensk ordbok
 3. Spannmålskontoret

  Spannmålskontoret, sedan 1991 enhet inom Jordbruksverket med placering i Stockholm.
 4. Svensk spannmålshandel

  Svensk spannmålshandel, egentligen Föreningen Svensk spannmålshandel, SSH, sammanslutning bildad efter beslut av statsmakterna 1954 (nedlagd 1991), som svarade för marknadsreglerande åtgärder för spannmål; fram till 1960-talet enbart för brödsäd men därefter även för fodersäd och vissa andra fodermedel.
 5. Schackenborg

  Schackenborg, danskt kungligt slott, 5 km väster om Tønder, Region Syddanmark.
 6. gröpe

  gröpe, grovmalen spannmål till djurfoder.
 7. mäld

  mäld, ålderdomligt ord för spannmål som ska malas.
 8. svin

  svin är ett av människans viktigaste husdjur.
 9. kilskrift

  kilskrift, främreorientalisk ord- och stavelseskrift, skriven med kilformade tecken, ofta på lertavlor, ca 3200 f.Kr.–ca 75 e.Kr.
 10. foderkonservering

  foderkonservering, metoder att behandla foder så att mikroorganismernas livsbetingelser hämmas och fodret inte förstörs.