1. in spe

  in spe, (skämtsam) beteckning för att någon väntar sig eller väntas få en befattning eller bli något, t.ex. min svärson in spe.
 2. spektrum

  spektrum, ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras t.ex. med hjälp av ett prisma.
 3. spektroskopi

  spektroskopi, benämning på en mängd olika metoder som använder ljus (elektromagnetisk strålning) eller partikelstrålning (neutroner, elektroner m.m.) för att undersöka material, ytor, molekyler, atomer och atomkärnor.
 4. spermie

  spermie, spermatozo, sädescell, hanlig könscell, hangamet.
 5. speltvete

  speltvete, spelt, dinkel, fuldinkel, sandvete, Triticum aestivum ssp. spelta (synonym T. spelta), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.
 6. specificitet

  specificitet, statistisk term som anger ett diagnostiskt tests förmåga att reagera specifikt endast för en viss, intressant egenskap.
 7. spegelbildsisomeri

  spegelbildsisomeri, optisk isomeri, enantiomeri, en typ av stereoisomeri.
 8. specialpedagogik

  specialpedagogik, dels ett kunskapsområde inom högskolan, dels ett verksamhetsområde inom skolväsendet, jämför specialundervisning.
 9. spektroskop

  spektroskop, allmän benämning på instrument för studium av spektra inom främst optiska området med närliggande infraröda och ultravioletta avsnitt, men även inom röntgenområdet.
 10. spegeljag

  spegeljag, den bild av sig själv som man ser återspeglad i en annan persons reaktion.