1. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 2. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 3. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 4. monsun

  monsun, årstidsvind, vind som orsakas av skillnader i temperatur mellan större hav och kontinenter, vilka är varma på sommaren och kalla på vintern (se atmosfären: Västvindsbältets instabilitet och lufthavets allmänna cirkulation).
 5. dharma

  dharma, pali dhamma, är i all indisk kultur en central term för den moraliska lagen, speciellt de religiösa lärorna och de regler man skall följa.
 6. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 7. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 8. dehydrering

  dehydrering, metod att sänka ett livsmedels vattenhalt och vattenaktivitet genom borttagande av vatten.
 9. förvaltning

  förvaltning, att sköta eller administrera något för någon annans räkning.
 10. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.