1. spinnare

  spinnare, Bombycoidea, överfamilj fjärilar som har världsvid utbredning och omfattar ca 3 400 arter, varav 18 i Sverige.
 2. spinnaker

  spinnaker, detsamma som ballongsegel.
 3. spinning jenny

  spinning jenny, spinnmaskin som James Hargreaves konstruerade 1764.
 4. spinn

  spinn, kvantfysisk egenskap hos partiklar i mikrokosmos.
 5. spinna

  spinn`a verb spann spunnit spunnen spunna, pres. spinner ORDLED: spinn-er SUBST.: spinnande, spinning
  Svensk ordbok
 6. radikaler

  radikaler, äldre namn fria radikaler, inom kemin föreningar innehållande en eller flera elektroner med oparat spinn.
 7. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 8. foton

  foton, ljuskvantum, ljusets och det elektromagnetiska fältets minsta energikvantum.
 9. magnetism

  magnetism, fenomen i kraftfältet kring en magnet.

 10. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.