1. spjälka

  spjä`lka verb ~de ~t ORDLED: spjälk-ar SUBST.: spjälkande, spjälkning
  Svensk ordbok
 2. ozon

  ozon, trisyre, trioxygen, O3, treatomig molekyl av grundämnet syre.
 3. acetylkolinesteras

  acetylkolinesteras, enzym som spjälkar och därmed inaktiverar acetylkolin, se kolinesteraser.
 4. fettspaltning

  fettspaltning, det sätt på vilket fettet i kosten spjälkas vid matsmältningen.
 5. bromhexin

  bromhexin, läkemedel använt mot segt slem i luftvägarna.
 6. dipeptidas

  dipeptidas, enzym som spjälkar peptidbindningen mellan två aminosyror i en dipeptid.
 7. ozonider

  ozonider, kemiska föreningar bildade vid alkeners reaktion med ozon, varvid dubbelbindningen i alkenen spjälkas.
 8. kininogener

  kininogener , proteiner som bildas i levern och frisätts till blodet och som spjälkas till kininer, se bradykinin.
 9. aglykon

  aglykon, benämning på den sockerfria delen av en glykosid.
 10. glykolys

  glykolys, reaktionssekvens som leder till nedbrytning av glukos till trekolföreningen pyruvat.