1. spjuver

  spju´ver subst. ~n spjuvrar ORDLED: spjuvr-ar
  Svensk ordbok
 2. devon rex

  devon rex, brittisk korthårig kattras i raskategori III.
 3. Joseph Grimaldi

  Grimaldi, Joseph, 1778–1837, brittisk pantomimartist och scenclown.
 4. pikareskroman

  pikareskroman, pikaresk, litteratur där människors svagheter, växlande efter ålder, kön, samhällsställning, yrke etc., iakttas av en person utanför de sociala ordningarna och moraliska normerna.
 5. skojare

  skojare [skåj`-] subst. ~n äv. skojarn, plur. ~, best. plur. skojarna ORDLED: skoj-ar-en
  Svensk ordbok
 6. gamäng

  gamäng´ subst. ~en ~er ORDLED: gam-äng-en
  Svensk ordbok
 7. filur

  filu´r subst. ~en ~er ORDLED: fil-ur-en
  Svensk ordbok
 8. skälm

  skälm subst. ~en ~ar ORDLED: skälm-en
  Svensk ordbok