1. sporadisk

  spora´disk adj. ~t ORDLED: spor-ad-isk
  Svensk ordbok
 2. Anders Glenmark

  Glenmark, Anders, född 1953, musiker, brorson till Bruno Glenmark.
 3. Orup

  Orup, egentligen Thomas Eriksson, född 1958, rocksångare, gitarrist och låtskrivare.
 4. hedbokskog

  hedbokskog, bokskog på näringsfattig, rätt torr mark, med vanligen sporadisk undervegetation av bl.a. blåbärsris och gräset kruståtel.
 5. King Island

  King Island, ö i Bass sund, 80 km nordväst om Tasmanien, Australien; 1 098 km 2, 2 100 invånare (2004).
 6. Folkviljan

  Folkviljan, Sveriges första socialistiska tidning, utgiven sporadiskt 1882–85 (i Malmö, Stockholm och Köpenhamn) av August Palm och präglad av hans agitatoriska stil.
 7. klänning

  klänning, ursprungligen klädning, en av båda könen använd uppsättning kläder, som brukades samtidigt.
 8. Dominica

  Dominica, stat i Västindien.

 9. bovin leukos

  bovin leukos, cancersjukdom hos nötkreatur.
 10. helikopterpost.

  helikopterpost. Den första reguljära postlinjen med helikopter i Sverige upprättades 1948 mellan Bromma flygplats och öarna i Stockholms skärgård.