1. sport

  sport, numera ungefär detsamma som idrott.
 2. sporta

  sporta [spårt`a] verb ~de ~t ORDLED: sport-ar SUBST.: sportande
  Svensk ordbok
 3. e-sport

  e-sport, elektronisk sport, tävlingsverksamhet centrerad kring datorspel.

 4. SportAccord

  SportAccord, sammanslutning av internationella specialförbund och andra internationella idrottsorganisationer, bildad 1967 som GAISF ( General Association of International Sports Federations).
 5. lånord

  lånord, ord som lånats in i ett språk från ett annat språk och som fått mer eller mindre allmän användning.
 6. sportaffär

  sportaffär [spårt`-] subst. ~en ~er ORDLED: sport--af-fär-en
  Svensk ordbok
 7. Wii Sports

  Wii Sports, datorspel utgjort av sportsimulatorer, utvecklat av Nintendo och lanserat 2006.
 8. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 9. åsiktsfrihet

  åsiktsfrihet, rätt för varje individ att fritt ge uttryck för sina åsikter.
 10. idrott

  idrott, sammanfattande benämning på skilda slag av kroppsövningar.