1. sprängning

  sprängning, losshållning eller sönderbrytning av material eller av en konstruktion, oftast genom detonation av sprängämnet i en laddning.
 2. försiktig sprängning

  försiktig sprängning, sprängning där begränsningar införts för att undvika skador från t.ex. markvibrationer, stötvågor i luft eller vatten och stenkast.
 3. skonsam sprängning

  skonsam sprängning, sprängningsmetod med syftet att minska sprängskadorna i berget närmast den kvarstående konturen (i t.ex. tunnlar och bergslänter), så att den får önskad utformning samt blir stabilare och mindre vittringsbenägen.
 4. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 5. antropocen

  antropocen, människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.

 6. Manhattanprojektet

  Manhattanprojektet, engelska Manhattan Project, täcknamn för det projekt som inleddes av den amerikanske presidenten Roosevelt 1941 och som utnyttjade den nya kärnfysiken för att framställa en atombomb.
 7. ort

  ort, bergteknisk term för gruvgång, tunnel, under markytan utan förbindelse med dagen.
 8. losshållning

  losshållning, i bergtekniken lossbrytning av berg från ursprungligt läge, främst genom borrning och sprängning.
 9. tändmedel

  tändmedel, hjälpmedel vid bergsprängning och militär sprängning, varmed sprängämnet eller laddningarna i en kopplad sprängsalva bringas att detonera.
 10. Usama bin Ladin

  Usama bin Ladin, född 10 mars 1957 i Saudiarabien, död 2 maj 2011, statslös affärsman, ledare för ett internationellt terroristnätverk.