1. spyboll

  spyboll, ofta långsträckt boll av osmältbara födorester (bl.a. hår, ben, fiskfjäll och insektstäckvingar) som olika djur spyr upp.
 2. spyboll

  spy`boll subst. ~en ~ar ORDLED: spy--boll-en
  Svensk ordbok
 3. äkta malar

  äkta malar, Tineidae, familj fjärilar som har världsvid utbredning och som omfattar ca 3 000 arter, varav 51 i Sverige.

 4. djurspår

  djurspår, alla typer av märken som djur avsätter när de tar sig fram.
 5. kattuggla

  katt`uggla subst. ~n kattugglor ORDLED: katt--uggl-an
  Svensk ordbok