1. Skylla och Charybdis

  Skylla och Charybdis (grekiska Skylla, Charybdis), två havsvidunder, om vilka det berättas i Odysséen att de höll till i klipphålor på var sida om ett sund.
 2. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 3. Jona

  Jona är huvudpersonen i Jonas bok i Bibeln.
 4. Icelandair

  Icelandair, egentligen Icelandair Group hf, FI, Reykjavík, Islands största flygbolag, grundat 1937.