1. spydig

  spy`dig adj. ~t ORDLED: spyd-ig
  Svensk ordbok
 2. spydighet

  spy`dighet subst. ~en ~er ORDLED: spyd-ig-het-en
  Svensk ordbok
 3. Spyker

  Spyker ®, nederländskt bilmärke för sportbilar i små serier, tillverkade av Spyker Cars N.V.
 4. blåstrumpor

  blåstrumpor, ursprungligen ett spenamn på engelska damer som vid 1700-talets mitt deltog i litterära salonger, till vilka även vittra herrar ur societeten drogs; sedermera en spydig beteckning för litterära kvinnor över huvud taget.
 5. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 6. stickord

  stick`ord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stick--ord-et
  Svensk ordbok
 7. spyfluga

  spy`fluga subst. ~n spyflugor ORDLED: spy--flug-an
  Svensk ordbok
 8. stickreplik

  stick`replik subst. ~en ~er ORDLED: stick--re-plik-en
  Svensk ordbok
 9. hetsa upp

  hetsa upp´ verb hetsade hetsat ORDLED: hets-ar SUBST.: upphetsande, upphetsning
  Svensk ordbok
 10. försmädlig

  försmä´dlig adj. ~t ORDLED: för-smäd-lig
  Svensk ordbok