1. squash

  squash, sport med racket och liten gummiboll.
 2. squash

  squash, courgette, zucchino (pluralis zucchini), sommarpumpa, Cucurbita pepo Zucchini-gruppen, sortgrupp inom arten pumpa.
 3. squash

  1squash [skwåʃ´ ljust sj-ljud] subst. ~en ORDLED: squash-en
  Svensk ordbok
 4. squash

  2squash [skwåʃ´ ljust sj-ljud] subst. ~en ~er ORDLED: squash-en
  Svensk ordbok
 5. maya

  maya, sammanfattande benämning på de folk i Centralamerika som talar mayaspråk (se även huasteker).

 6. indianska religioner

  indianska religioner, religionsformer som har skiftat starkt över hela den amerikanska kontinenten, se amerikanska religioner.
 7. grönsaker

  grönsaker, örtartade växter som människan lärt sig odla och använda i kosthållet.
 8. chinampas

  chinampas, konstgjorda öar för jordbruk, uppförda av vegetations- och bottenslamslager i grunda sötvattenssjöar i Mexicodalen.
 9. milpa

  milpa, ett odlingssystem främst förknippat med centralamerikanska indianfolk, inte minst olika mayafolk, i vilket ingår ett kombinerat bruk av majs, bönor och squash, ibland även chili.
 10. Mesoamerikas indianer

  Mesoamerikas indianer, sammanfattande benämning på indianfolk i Mesoamerika.