1. stäa

  stäa, sätt för jägaren att genom att upprepade gånger ropa ”stä” kalla till sig en drivande hund för att visa den på färska slag (spår) av det vilt den ska driva.
 2. stäckning

  stäckning, sammanfattande term för olika metoder att göra fåglar permanent eller tillfälligt oförmögna att flyga.
 3. stäppvipa

  stäppvipa, Chettusia gregaria, art i fågelfamiljen pipare.
 4. ställföreträdarjäv

  ställföreträdarjäv, den särskilda jävsgrund som består i att en domare eller en beslutsfattare eller handläggare inom offentlig förvaltning är eller har varit ställföreträdare för någon som är part eller kan få nytta eller skada av utgången i ett mål eller ett ärende.
 5. städsegrön

  städsegrön, ständigt grön , sägs en växt vara som behåller bladen (även barr) under vinter och torrtid.
 6. stämp

  stämp, stångformig kropp med uppgift att i t.ex. schakt uppta tryckkraft och stödja väggar.
 7. stämning

  stämning, inom processrätten den uppmaning att svara på ett i en stämningsansökan framfört käromål eller åtal som domstolen riktar till svaranden i ett tvistemål eller till den tilltalade i ett brottmål.
 8. ställningskrig

  ställningskrig, i landkrigföring ett operativt fastlåst läge i vilket två motståndare försvarar fältbefästa frontlinjer, vanligen därför att offensivkraft och manöverutrymme saknas, t.ex. längs västfronten under första världskriget.
 9. stämpelklocka

  stämpelklocka, stämpelur , apparat för registrering av arbetstid för en person eller ett arbetsmoment.
 10. stänkmålning

  stänkmålning, väggdekor i form av prickar, stänk, av färg på en målad vägg.