1. ställd

  ställd adj. ställt ORDLED: ställ-da
  Svensk ordbok
 2. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 3. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 4. Ställdalen

  Ställdalen, tätort i Ljusnarsbergs kommun, Västmanland (Örebro län), 7 km nordväst om Kopparberg; 481 invånare (2016).

 5. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 7. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 8. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 9. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 10. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).