1. stäm

  stäm, Leuciscus leuciscus , art i familjen karpfiskar.
 2. stämning

  stämning, musikterm för standardtonhöjd.
 3. stämp

  stämp, stångformig kropp med uppgift att i t.ex. schakt uppta tryckkraft och stödja väggar.
 4. stämning

  stämning, inom processrätten den uppmaning att svara på ett i en stämningsansökan framfört käromål eller åtal som domstolen riktar till svaranden i ett tvistemål eller till den tilltalade i ett brottmål.
 5. stämpelklocka

  stämpelklocka, stämpelur , apparat för registrering av arbetstid för en person eller ett arbetsmoment.
 6. stämpelskatt

  stämpelskatt, skatt på vissa former av förmögenhetsomsättning.
 7. stämpling

  stämpling, term inom juridiken för en form av förberedelse till brott som består i att en person som vill att brott ska begås träder i förbindelse med någon annan för att tillsammans med denne begå brott eller försöka få någon att begå brott eller för att själv åta eller erbjuda sig att utföra brott.
 8. stämbandsknottra

  stämbandsknottra, engelska vocal fold nodule, tyska Sängerknötchen ’sångarknottra’, liten vävnadsnybildning på ett stämband.
 9. stämning

  stämning är inom musiken när man får ett instrument att klinga i bestämda tonhöjder.
 10. stämband

  stämband sitter i halsen och används för att bilda ljud.