1. stämma

  stämma, inom juridiken att kalla någon inför domstol, se stämning.
 2. stämma

  stämma, sammankomst, beslutande församling. Kommunalstämma med alla röstberättigade kommunmedlemmar förekom tidigare i mindre landskommuner; den ersattes 1955 i alla kommuner av kommunalfullmäktige.
 3. stämma

  2stämm`a verb stämde stämt, pres. stämmer ORDLED: stämm-er SUBST.: stämmande (till 1,2,4--8), stämning (till 1,2,4,6--8)
  Svensk ordbok
 4. stämma

  1stämm`a subst. ~n stämmor ORDLED: stämm-an
  Svensk ordbok
 5. e

  e, beteckning som med speciellt utförande förekommer vid kvantitetsuppgifter på förpackade varor som saluförs inom EU.
 6. mezzosopran

  mezzosopran kallar man i musiken den stämma, alltså det röstläge, som ligger mellan sopran och alt.
 7. baryton

  baryton kallar man i musiken den stämma, alltså det röstläge, som ligger mellan tenor och bas.
 8. bas

  bas kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av män.

 9. alt

  alt kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av kvinnor.

 10. tenor

  tenor kallar man i musiken den högsta av de stämmor som sjungs av män.