1. gitarr

  gitarr, stränginstrument, bestående av en ljudlåda med flat eller välvd botten och insvängda sarger och lång hals med tvärgående greppband.
 2. stämsväng

  stäm`sväng subst. ~en ~ar ORDLED: stäm--sväng-en
  Svensk ordbok
 3. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 4. stäm

  stäm, Leuciscus leuciscus , art i familjen karpfiskar.
 5. puka

  puka, italienska timpani (pluralis), slaginstrument, med ett skinn spänt över en stor kopparkittel.
 6. karpfiskar

  karpfiskar, Cyprinidae , familj karpartade fiskar med ca 2 060 arter i sötvatten i Nordamerika, Europa, Asien och Afrika.
 7. koto

  koto, japansk brädcittra.
 8. Leuciscus

  Leuciscus, det vetenskapliga namnet på ett släkte karpfiskar med ca 20 arter, i Sverige färna, id och stäm.
 9. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 10. stämning

  stämning, musikterm för standardtonhöjd.