1. stänga

  stäng`a verb stängde stängt, pres. stänger ORDLED: stäng-er SUBST.: stängande, stängning
  Svensk ordbok
 2. stänglighet

  stänglighet, linjär struktur hos bergart. Den betingas bl.a. av att långsträckta mineral eller aggregat av mineral är orienterade parallellt.
 3. stängda dörrar

  stängda dörrar, detsamma som lyckta dörrar.
 4. stänger

  stänger se stång
  Svensk ordbok
 5. stänge

  stäng`e subst. ~t ~n ORDLED: stäng-et
  Svensk ordbok
 6. fiske

  fiske innebär att man fångar fisk, kräftdjur och blötdjur.
 7. öga

  öga, hos djur (inklusive människan) ett organ som förmedlar synintryck.
 8. saxnäbbar

  saxnäbbar, Rynchopidae, familj vadarfåglar med tre arter, alla i släktet Rynchops, i tropiska Afrika, Asien och Amerika och även längs södra Nordamerikas kuster.
 9. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 10. Wennerströmaffären

  Wennerströmaffären, det hittills allvarligaste och mest uppmärksammade fallet av spioneri mot Sverige.