1. stäv

  stäv, den yttersta vertikala kanten i fören ( förstäv) och aktern ( akterstäv) på ett fartyg, med stora variationer i form och utförande, t.ex. klipperstäv (jämför klipperskepp) och bulbstäv (jämför bulb).
 2. stäva

  stäva, laggkärl, till form och funktion motsvarande en hink men utan grepe och vanligen med handtag av en längre uppstickande stav med insvängda och rundade kanter.
 3. stäver

  stäver se 2stav
  Svensk ordbok
 4. stäv

  2stäv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stäv-et
  Svensk ordbok
 5. stäva

  2stä`va subst. ~n stävor ORDLED: stäv-an
  Svensk ordbok
 6. stäva

  1stä`va verb ~de ~t ORDLED: stäv-ar SUBST.: stävande
  Svensk ordbok
 7. stäv

  1stäv subst. ~en ~ar ORDLED: stäv-en
  Svensk ordbok
 8. förstäv

  förstäv, kölens fortsättning uppåt vid fören på ett fartyg.
 9. vindöga

  vindöga, den punkt vid horisonten varifrån vinden synes blåsa.
 10. för

  för, främre delen av ett fartyg eller en båt, vanligtvis avsmalnande mot den främsta delen, stäven.