1. stäv

  stäv, den yttersta vertikala kanten i fören ( förstäv) och aktern ( akterstäv) på ett fartyg, med stora variationer i form och utförande, t.ex. klipperstäv (jämför klipperskepp) och bulbstäv (jämför bulb).
 2. stäva

  stäva, laggkärl, till form och funktion motsvarande en hink men utan grepe och vanligen med handtag av en längre uppstickande stav med insvängda och rundade kanter.
 3. Jason

  Jason, antik grekisk sagohjälte.
 4. katt

  katt, handelsfartyg från 1700-talet, utvecklat ur linjeskeppet (örlogsfartyg) och identifierbart på den konkava stäven samt avsaknad av upphöjt akterskepp, galjon och kanonportar.
 5. kanot

  kanot, vattenfarkost som är spetsig i båda ändar och drivs med paddlar eller segel.
 6. fyrskepp

  fyrskepp, specialbyggt fartyg med optisk fyr och ofta också radiofyr.
 7. segling

  segling, konsten och tekniken att förflytta en farkost med hjälp av segel och med vinden som drivkraft.
 8. galeon

  galeon (för etymologi se galjon), 4-mastat segelfartyg, förande råsegel på vardera av de två främsta masterna och latinsegel på de två aktre.
 9. förstäv

  förstäv, kölens fortsättning uppåt vid fören på ett fartyg.
 10. Valsgärde

  Valsgärde, by vid Fyrisån, ca 3 km norr om Gamla Uppsala, Uppland.