1. stål

  stål, legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %.
 2. stånd

  stånd, ständer, sociala grupper som skiljer sig från den övriga befolkningen genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter.

 3. ståndssamhälle

  ståndssamhälle, samhälle baserat på ståndsskillnader; se stånd.
 4. stålframställning

  stålframställning, vidareförädling av råjärn (tackjärn) eller järnsvamp till stål.
 5. ståndsriksdag

  ståndsriksdag, folkrepresentation baserad på stånd.
 6. stånggång

  stånggång, system för energitransport över kortare sträckor (upp till några kilometer), utvecklat på 1500-talet i tyska gruvdistrikt (Harz, Erzgebirge).
 7. ståndare

  ståndare, hanorgan i fröväxternas blommor som bildar pollenkorn.
 8. stålindustri

  stålindustri, gren inom metallindustrin med framställning av handels- eller specialstål, som säljs i form av bland annat plåt, band, tråd, stång och rör.
 9. stålpakten

  stålpakten, tyska der Stahlpakt, italienska il Patto d’acciaio, tysk–italienskt fördrag slutet 22 maj 1939.
 10. stående våg

  stående våg, stationär svängning, vågrörelse med oföränderliga lägen hos noder och svängningsbukar till skillnad från en fortskridande våg.