1. stål

  stål, legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %.

 2. stånd

  stånd, ständer, sociala grupper som skiljer sig från den övriga befolkningen genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter.

 3. ståndssamhälle

  ståndssamhälle, samhälle baserat på ståndsskillnader; se stånd.
 4. ståndsriksdag

  ståndsriksdag, folkrepresentation baserad på stånd.
 5. stålframställning

  stålframställning, vidareförädling av råjärn (tackjärn) eller järnsvamp till stål.
 6. stående våg

  stående våg, stationär svängning, vågrörelse med oföränderliga lägen hos noder och svängningsbukar till skillnad från en fortskridande våg.
 7. stålindustri

  stålindustri, gren inom metallindustrin med framställning av handels- eller specialstål, som säljs i form av bland annat plåt, band, tråd, stång och rör.
 8. Stålmannen

  Stålmannen, engelska Superman, amerikansk seriefigur skapad av Jerome Siegel (1914–96; text) och Joseph Shuster (1914–92; bild).

 9. ståthållare

  ståthållare, ämbetsmannatitel av tyskt ursprung, ursprungligen för furstemaktens främste företrädare inom ett territorium eller på en befäst plats.
 10. stånggång

  stånggång, system för energitransport över kortare sträckor (upp till några kilometer), utvecklat på 1500-talet i tyska gruvdistrikt (Harz, Erzgebirge).