1. bottna

  bottna [båt`-] verb ~de ~t ORDLED: bottn-ar SUBST.: bottnande, bottning (till 3)
  Svensk ordbok
 2. ståltråd

  stå`ltråd subst. ~en ORDLED: stål--tråd-en
  Svensk ordbok
 3. tidvatten

  tidvatten, ebb och flod, periodiska rörelser i havet, i jorden (se tidjord) och i atmosfären (atmosfäriskt tidvatten) vilka beror på månens och solens dragningskraft.
 4. ljudpinne

  ljudpinne, träpinne fastspänd mellan lock och botten i många stråkinstrument vilken skall stå emot strängarnas tryck och förmedla vibrationerna i resonanskroppen.
 5. drunkning

  drunkning, process som resulterar i livshotande syrebrist efter inandning av vätska.

 6. dekantering

  dekantering, att en vätska avskiljs från en fällning eller från en annan, icke blandbar tyngre vätska.
 7. fartygskonstruktion

  fartygskonstruktion, dels processen att konstruera och bygga fartyg, dels en utförlig beskrivning av fartygs konstruktiva utformning.
 8. änglaskåp

  änglaskåp, skåp dekorerat upptill med ett bevingat änglahuvud under ett uppsvängt eller brutet krön, hemmahörande inom den äldre folkliga möbelkulturen i sydöstra Skåne mellan ca 1820 och 1860.
 9. akvarium

  akvarium, vattenbehållare, eller utställning av sådana, avsedd att hysa levande organismer bundna till vatten.
 10. grund

  2grund subst. ~en ~er ORDLED: grund-en
  Svensk ordbok