1. stål

  stål, legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %.
 2. rostfritt stål

  rostfritt stål, järnlegering med god förmåga att motstå angrepp av atmosfär, vatten och lösningar av syror, salter och alkalier.
 3. stålframställning

  stålframställning, vidareförädling av råjärn (tackjärn) eller järnsvamp till stål.
 4. olegerat stål

  olegerat stål, stål med huvudsakligen kol, kisel och mangan som legeringsämnen med en högsta halt av ca 2 %.
 5. stålindustri

  stålindustri, gren inom metallindustrin med framställning av handels- eller specialstål, som säljs i form av bland annat plåt, band, tråd, stång och rör.
 6. ferritiskt stål

  ferritiskt stål, stål där den dominerande fasen är ferrit.
 7. austenitiskt stål

  austenitiskt stål, stål som genom vissa legeringstillsatser bibehåller kristallformen austenit ända ned till rumstemperatur.
 8. martensitiskt stål

  martensitiskt stål, stål som har hög hårdhet eftersom martensit utgör den dominerande strukturbeståndsdelen.
 9. stålpakten

  stålpakten, tyska der Stahlpakt, italienska il Patto d’acciaio, tysk–italienskt fördrag slutet 22 maj 1939.
 10. Stålmannen

  Stålmannen, engelska Superman, amerikansk seriefigur skapad av Jerome Siegel (1914–96; text) och Joseph Shuster (1914–92; bild).