1. stål

  stål, legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %.
 2. rostfritt stål

  rostfritt stål, järnlegering med god förmåga att motstå angrepp av atmosfär, vatten och lösningar av syror, salter och alkalier.
 3. olegerat stål

  olegerat stål, stål med huvudsakligen kol, kisel och mangan som legeringsämnen med en högsta halt av ca 2 %.
 4. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 5. austenitiskt stål

  austenitiskt stål, stål som genom vissa legeringstillsatser bibehåller kristallformen austenit ända ned till rumstemperatur.
 6. Nordkorea

  Nordkorea, Demokratiska folkrepubliken Korea, stat i Östasien.

 7. Bangladesh

  Bangladesh, stat i Sydasien.

 8. bro

  bro, byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

 9. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 10. metaller

  metaller, i allmänt språkbruk och i materialtekniska sammanhang benämning på såväl rena grundämnen som legeringar (t.ex. stål, brons och mässing) med speciella egenskaper, t.ex. metallglans och stor ledningsförmåga för elektricitet och värme.