1. korrosion

  korrosion, kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön (korrosionsmediet) med följd att materialet och/eller miljön påverkas.
 2. stål

  stål, legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %.
 3. Eiffeltornet

  Eiffeltornet, järntorn i fackverkskonstruktion på Champ-de-Mars i Paris, konstruerat av Gustave Eiffel och hans medhjälpare Maurice Koechlin och Stéphen Sauvestre, uppfört 1887–89 till Parisutställningen sistnämnda år.
 4. stålframställning

  stålframställning, vidareförädling av råjärn (tackjärn) eller järnsvamp till stål.
 5. kompositer

  kompositer, kompositmaterial, klass av material som innehåller två eller flera komponenter och som har egenskaper som väsentligen skiljer sig från de ingående komponenternas egenskaper.
 6. rost

  rost är korrosion på föremål av järn och stål.
 7. stålindustri

  stålindustri, gren inom metallindustrin med framställning av handels- eller specialstål, som säljs i form av bland annat plåt, band, tråd, stång och rör.
 8. masugn

  masugn, hytta, schaktugn för framställning av smält råjärn (tackjärn) genom reduktion av järnmalm med kol i form av koks eller träkol.
 9. armeringsstål

  armeringsstål, armeringsjärn, räfflade stänger av kolstål för armering av betong.
 10. offeranod

  offeranod är en anordning för elektriskt skydd mot rost eller annan korrosion.