1. stång

  stång, längdenhet i decimalsystemet. 1 stång = 10 fot = 100 decimaltum ≈ 2,969 m, vilket överensstämmer med 120 verktum.
 2. stång

  stång, inom jakt: den del av hjortdjurens horn varifrån hornets förgreningar, taggar eller spetsar, växer ut.
 3. stång

  stång, på segelskepp: ett rundhult av trä, järn eller stål som är en förlängning av undermasten, t.ex. märsstång eller bramstång.
 4. stång

  stång subst. ~en stänger [stäŋ´-] ORDLED: stång-en
  Svensk ordbok
 5. T-stång

  T-stång, T-balk , valsad stång (balk) med T-format tvärsnitt.
 6. U-stång

  U-stång, U-balk , valsad stång (balk) med U-format tvärsnitt, se profilstång.
 7. Stånga

  Stånga, f.d. församling på Gotland.
 8. Stånga

  Stånga, tätort på södra Gotland (Gotlands län), 40 km sydöst om Visby; 335 invånare (2016).

 9. stångjärnshammare

  stångjärnshammare, äldre typ av smidesverktyg, ofta drivet av vattenenergi, för utsmidning av välljärn till stång.
 10. stångklave

  stångklave, klave fästad på en stång varmed man från marken kan mäta en trädstams diameter flera meter upp.