1. ståtlig

  stå`tlig adj. ~t ORDLED: ståt-lig
  Svensk ordbok
 2. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 3. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 4. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 5. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 6. barock

  barock är en stil inom konst, arkitektur och musik.
 7. Apollon

  Apollon, grekisk gud för bland annat spådomskonst, läkekonst, musik och diktning.

 8. Ostindiska kompaniet

  Ostindiska kompaniet, svenskt handelskompani som handlade med Östasien, grundat i Göteborg 1731 och formellt upplöst 1813.
 9. ormbunkar

  ormbunkar, Pteridophyta, division växter med ca 9 000 nutida arter, de flesta fleråriga örtartade, men också trädartade finns.
 10. gråsäl

  gråsäl, ståte, Halichoerus [-ʃe:-] grypus, art i familjen öronlösa sälar.