1. stökig

  stö`kig adj. ~t ORDLED: stök-ig
  Svensk ordbok
 2. stök

  stök subst. ~et ORDLED: stök-et
  Svensk ordbok
 3. stöka till

  stöka till´ verb stökade stökat ORDLED: stök-ar SUBST.: tillstökande, tillstökning
  Svensk ordbok
 4. stöka

  stö`ka verb ~de ~t ORDLED: stök-ar SUBST.: stökande; stök
  Svensk ordbok
 5. stöka undan

  stöka un`dan verb stökade stökat ORDLED: stök-ar und-an SUBST.: undanstökande
  Svensk ordbok
 6. underhuset

  underhuset är en del av parlamentet i Storbritannien, alltså den brittiska riksdagen.
 7. patologiskt samlande

  patologiskt samlande, psykiatrisk diagnos som kännetecknas av att en person har svårt att göra sig av med saker.

 8. teater

  teater är en form av konst där skådespelare uppträder inför publik och spelar personer som är med om olika händelser.
 9. undanstökad

  un`danstökad adj. undanstökat ORDLED: und-an--stök-ad
  Svensk ordbok
 10. överstökad

  ö`verstökad adj. överstökat ORDLED: över--stök-ad
  Svensk ordbok