1. stöld

  stöld, tillgreppsbrott, att utan lov ta annans egendom med uppsåt att tillägna sig den.

 2. stöld

  stöld subst. ~en ~er ORDLED: stöld-en
  Svensk ordbok
 3. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 4. Stöldskyddsföreningen

  Stöldskyddsföreningen, se Svenska stöldskyddsföreningen.
 5. brott

  brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.

 6. åtal

  åtal, talan i brottmål om ansvar för brott.
 7. snatteri

  snatteri, tidigare brottsrubricering, 1 juli 2017 ersatt av ringa stöld.

 8. ungdomsbrottslighet

  ungdomsbrottslighet, benämning inom kriminologin på den brottslighet som främst personer i åldern 15–20 år står för.
 9. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 10. DNA-profil

  DNA-profil, DNA fingerprint, resultatet av en laboratorieprocess där ett antal olika variabla platser i arvsmassan analyseras.