1. stör

  stör, atlantisk stör, Acipenser sturio, art i familjen störfiskar.
 2. stör

  stör subst. ~en ~ar ORDLED: stör-en
  Svensk ordbok
 3. atlantisk stör

  atlantisk stör, annat namn på fiskarten stör.
 4. europeisk stör

  europeisk stör, annat namn på fiskarten stör.
 5. rysk stör

  rysk stör, Acipenser gueldenstaedtii, art i familjen störfiskar.
 6. signal–stör-förhållande

  signal–stör-förhållande, ett i decibel uttryckt mått som anger skillnaden mellan den starkaste signal som kan överföras i en kommunikationskanal och nivån hos kanalens bakgrundsstörningar, t.ex. brus eller störning från andra kanaler.
 7. störfiskar

  störfiskar, Acipenseridae, familj störartade fiskar med 24 arter på norra halvklotet, bl.a. hus, sterlett, stör och skovelstörar.
 8. störeko

  störeko, störande eko, oönskat ljud- eller radareko.
 9. störningssändare

  störningssändare, radiosändare vars primära syfte är att störa mottagning av radio- eller TV-sändningar.
 10. störböna

  störböna, stångböna, varietet av arten böna med klättrande, slingrande stjälk.