1. störa

  2stö`ra verb ~de ~t ORDLED: stör-ar SUBST.: störande, störning
  Svensk ordbok
 2. störa

  1stö`ra verb störde stört, pres. stör ORDLED: stör-de SUBST.: störande, störning
  Svensk ordbok
 3. störatom

  störatom, främmande atom i en halvledare som gör denna till en störledare av n- eller p-typ.
 4. störande av förrättning eller av allmän sammankomst

  störande av förrättning eller av allmän sammankomst, brott mot allmän ordning som begås av den som genom våldshandling eller oljud stör bl.a. gudstjänst eller annan allmän andaktsutövning, dop, vigsel, begravning, förhandling i domstol, annan statlig eller kommunal förrättning eller allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag.
 5. störartade fiskar

  störartade fiskar, Acipenseriformes, ordning benfiskar som omfattar två nutida familjer, störfiskar och skedstörar, med tillsammans 26 arter.
 6. störatom

  stö`ratom subst. ~en ~er ORDLED: stör--a-tom-en
  Svensk ordbok
 7. stör

  stör, atlantisk stör, Acipenser sturio, art i familjen störfiskar.
 8. atlantisk stör

  atlantisk stör, annat namn på fiskarten stör.
 9. europeisk stör

  europeisk stör, annat namn på fiskarten stör.
 10. rysk stör

  rysk stör, Acipenser gueldenstaedtii, art i familjen störfiskar.