1. död mans hand

  död mans hand, fingerkorall, Alcyonium digitatum, art i underklassen åttaarmade koralldjur.
 2. växelverkande galax

  växelverkande galax, galax vars former förvridits av tidvattenkrafter som uppstår i tät växelverkan med en granngalax.

 3. överledningsrubbning

  överledningsrubbning, störd överföring av elektriska impulser genom hjärtats retledningssystem.
 4. rörhöna

  rörhöna, Gallinula chloropus , art i fågelfamiljen rallar.
 5. Michelle Perry

  Perry, Michelle, född 1979, amerikansk häcklöpare.
 6. hypomnesi

  hypomnesi, dåligt minne eller störd minnesfunktion men inte total minnesförlust (jämför amnesi).
 7. bullerskydd

  bullerskydd innebär i vid mening anordning för att begränsa ljudets utbredning från källa till störd plats.
 8. dysfunktion

  dysfunktion, medicinsk och psykologisk term för störd eller rubbad funktion hos ett organ eller i en psykisk process.
 9. telefoni

  telefoni, teknik för att överföra tal (ljud) över längre sträckor mellan två eller flera telefoner med hjälp av elektriska eller optiska signaler eller radiosignaler.

 10. PAC-metod

  PAC-metod (av engelska perturbed angular correlation ’störd vinkelkorrelation’), metod för att bestämma kvadrupolmoment och g-faktor för exciterade tillstånd i atomkärnor.