1. större

  större se 1stor
  Svensk ordbok
 2. större hackspett

  större hackspett är en fågel.
 3. större vattensalamander

  större vattensalamander, större vatten­ödla, Triturus cristatus, art i groddjursfamiljen vattensalamandrar.
 4. större märgborre

  större märgborre, art i skalbaggssläktet märgborrar.
 5. större strandpipare

  större strandpipare är en art i fågelfamiljen pipare.
 6. större fjällröding

  större fjällröding, Salvelinus alpinus , art i familjen laxfiskar.
 7. större piplärka

  större piplärka, Anthus novaeseelan­diae , art i fågelfamiljen ärlor och piplärkor.
 8. större flygfisk

  större flygfisk, Cheilopogon heterurus , art i familjen flygfiskar.
 9. större musöra

  större musöra, Myotis myotis , art i fladdermusfamiljen läderlappar.
 10. större skogsmus

  större skogsmus, halsbandsmus, Apo­demus flavicollis, art i gnagarfamiljen råttdjur.