1. större hackspett

  större hackspett, Dendrocopos major, art i fågelfamiljen hackspettar.
 2. delta

  delta är ett lågt landområde vid mynningen av en flod eller annat vattendrag.
 3. delkultur

  delkultur, subkultur, idé-, värde- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig enhet, t.ex. yrkeskulturer, ungdomskulturer, etniska kulturer, regionalkulturer eller avvikarkulturer.
 4. större skogsmus

  större skogsmus, halsbandsmus, Apo­demus flavicollis, art i gnagarfamiljen råttdjur.
 5. tolvfingertarm

  tolvfingertarm, duodenum, tunntarmens första del, hos människan ca 25 cm lång, vilket motsvarar tolv fingrars bredd; därav tarmens namn.
 6. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 7. lysdiod

  lysdiod, LED, engelska, halvledardiod som utsänder ljus när ström flyter genom den (jämför diod).
 8. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.
 9. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 10. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.