1. störta

  stört`a verb ~de ~t ORDLED: stört-ar SUBST.: störtande, störtning
  Svensk ordbok
 2. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 3. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 4. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 5. Italien

  Italien är ett land i södra Europa.

 6. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 7. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget, väpnad konflikt i Syrien som inleddes 2011.

 8. störtad

  störtad, inom heraldiken: uppochnedvänd.
 9. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 10. Kongokrisen

  Kongokrisen, den politiska konflikten i Kongo (Kinshasa) i samband med och åren efter det att landet blev självständigt.