1. stöt

  stöt, gren i tyngdlyftning.
 2. stöt

  stöt, kollision mellan två kroppar som växelverkar under en mycket kort tid.
 3. stöt

  stöt, i bergteknik äldre benämning på gruv­öppning, t.ex. Stora stöten i Falu gruva.
 4. stöt

  stöt, en sorts dynamisk accentuering av en stavelse i danska.
 5. stöt

  stöt subst. ~en ~ar ORDLED: stöt-en
  Svensk ordbok
 6. oelastisk stöt

  oelastisk stöt, inelastisk stöt , stöt där en del av rörelseenergin övergår i andra energiformer, t.ex. värme.
 7. elastisk stöt

  elastisk stöt, en stöt eller kollision mellan två kroppar som är sådan att kropparnas sammanlagda rörelseenergi är densamma före och efter stöten.
 8. central stöt

  central stöt, sådan stöt mellan två kroppar att en linje vinkelrät mot kropparnas ytor i kontaktpunkten (stötnormalen) i sin förlängning passerar genom kropparnas masscentra.
 9. elektrisk stöt

  elektrisk stöt, ictus electricus, inverkan av elektrisk ström på en kropp.
 10. stötkraft

  stötkraft, kraft som är mycket större än andra krafter men som bara verkar under en mycket kort tid.