1. stöt

  stöt, kollision mellan två kroppar som växelverkar under en mycket kort tid.
 2. stöt

  stöt, gren i tyngdlyftning.
 3. stöt

  stöt, i bergteknik äldre benämning på gruv­öppning, t.ex. Stora stöten i Falu gruva.
 4. stöt

  stöt, en sorts dynamisk accentuering av en stavelse i danska.
 5. oelastisk stöt

  oelastisk stöt, inelastisk stöt , stöt där en del av rörelseenergin övergår i andra energiformer, t.ex. värme.
 6. elastisk stöt

  elastisk stöt, en stöt eller kollision mellan två kroppar som är sådan att kropparnas sammanlagda rörelseenergi är densamma före och efter stöten.
 7. central stöt

  central stöt, sådan stöt mellan två kroppar att en linje vinkelrät mot kropparnas ytor i kontaktpunkten (stötnormalen) i sin förlängning passerar genom kropparnas masscentra.
 8. stötande hund

  stötande hund, jakthund som inom ett hagelvapens räckhåll ska söka och stöta eller skrämma upp vilt utan att sedan förfölja det.
 9. elektrisk stöt

  elektrisk stöt, ictus electricus, inverkan av elektrisk ström på en kropp.
 10. stöta sig

  stö`ta sig verb stötte stött, pres. stöter ORDLED: stöt-er
  Svensk ordbok