1. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 2. stat

  stat har alltsedan antiken definierats på olika sätt med hänsyn till karaktär, organisation och uppgifter.

 3. statschef

  statschef, statsöverhuvud, högste företrädaren för en stat, oftast kallad president i en republik, kung eller drottning i en monarki.
 4. stadsstat

  stadsstat, stad som med sitt omgivande territorium utgör en självständig stat.
 5. statsskick

  statsskick, formerna för statlig styrelse. En traditionell indelning i monarki och republik är baserad på statschefens ställning.
 6. statsminister

  statsminister, benämning på regeringschefen i Sverige liksom i övriga nordiska länder.

 7. standardspråk

  standardspråk, riksspråk , den form av ett språk som i motsats till dialekter och andra varianter är allmänt accepterad och stilistiskt neutral.
 8. statisk elektricitet

  statisk elektricitet, elektriska laddningar och fält i vila.
 9. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 10. statsråd

  statsråd, i rikssvenskt officiellt språkbruk ledamot av regeringen.