1. STAB

  STAB, förkortning för Svenska Tändsticks AB.
 2. stab

  stab, i det militära en enhet med allsidig kompetens som biträder en högre chef med insamling och bearbetning av beslutsunderlag, ordergivning, uppföljning, samverkan, dokumentation och information.
 3. stab

  stab, organisatorisk enhet i ett företag som ger service till den operativa verksamheten.
 4. stab

  stab subst. ~en ~er ORDLED: stab-en
  Svensk ordbok
 5. Konungens stab

  Konungens stab består av militära officerare.
 6. Stabat mater

  Stabat mater, en ofta tonsatt sångtext om Jungfru Maria vid Jesu kors.
 7. stabsassistent

  stabsassistent, värnpliktig med specialutbildning för befattningar i högre staber.
 8. stabil

  stabil, adjektiv med de huvudsakliga betydelserna ’som står stadigt’, ’som har god jämvikt’, ’som behåller sina egenskaper’.
 9. Stabiae

  Stabiae (lat., italienska Castellamare di Stabia), kustort i norra Kampanien, Italien.
 10. stabyhoun

  stabyhoun (nederl., ungefär ’stående hund’), nederländsk hundras inom FCI-grupp 7 (före 1994 inom gruppen fågelhundar).